Uskomme

1. Uskomme että,
Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen innoituksesta syntynyt Jumalan Sana ja oppimme ainoa perusta.

2. Uskomme että,
On yksi, iankaikkinen Jumala kolmessa persoonassa: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jumala on taivaan ja maan luoja.

3. Uskomme että,
Jeesus Kristus on Jumalan Poika, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta ja eli synnittömän elämän opettaen ja tehden tunnustekoja. Ristinkuolemallaan Jeesus sovitti maailman synnin, nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen Isän oikealle puolelle.

4. Uskomme että,
Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja yhteyteensä, mutta syntiinlankeemuksessa ihminen joutui eroon Jumalasta. Uskomalla Jeesukseen ihminen saa lahjaksi vanhurskauden ja uudesti syntyy Jumalan lapseksi.

5. Uskomme että,
Pyhä Henki herättää ihmisen hengellisesti, niin että hän voi ottaa vastaan Jumalan valmistaman pelastuksen, jolloin Pyhä Henki tulee häneen asumaan. Jeesus Kristus kastaa uskovan Pyhällä Hengellä, joka jakaa armolahjoja seurakunnan rakentumiseksi niin kuin apostolien aikana. Uskova on tarkoitettu elämään Pyhän Hengen täyteydessä Hengen hedelmää kantaen.

6. Uskomme että,
Seurakunta on Kristuksen perustama ja johtama, apostolien opetukselle rakennettu uskovien yhteisö. Kaikki uskovat kaikkialla ja kaikkina aikoina kuuluvat yhteen ja yhteiseen seurakuntaan, joka näkyvällä tavalla ilmenee paikallisseurakuntana. Jeesus Kristus käski seurakuntaansa tekemään kaikista kansoista opetuslapsia, kastamaan ja opettamaan heitä. Seurakunta muodostaa hengellisen papiston, jonka tehtävänä on palvella Herraa ja osoittaa kristillistä rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan.

7. Uskomme että,
Jeesuksen asettama kaste liittyy Jumalan pelastustyöhön. Kaste toimitetaan uskovalle Jeesuksen Kristuksen käskystä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen veteen upottamalla. Kastettu liitetään paikalliseen seurakuntaan. 

8. Uskomme että,
Ehtoollinen on Jeesuksen seuraajilleen asettama muisto- ja yhteysateria, jossa Hän on uskon kautta itse läsnä. Ehtoollinen julistaa Jeesuksen sovitustyötä ja on osallisuutta Hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. 

9. Uskomme että,
Kaikki ihmiset kokevat ruumiillisen ylösnousemuksen. Vanhurskaat nousevat elämän ylösnousemuksessa ja jumalattomat tuomion ylösnousemuksessa. 

10. Uskomme että,
Jeesus Kristus tempaa lupauksensa mukaan seurakuntansa luokseen, minkä jälkeen Hän tulee kuninkaana hallitsemaan koko maailmaa. Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Tämä on vanhurskaiden ikuinen osa.

Miten voin tulla uskoon?

Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa, miten tulla uskoon. Jokainen uskoontulokokemus on yksilöllinen. Jotkut tuntevat jotakin, jotkut eivät. Tapa tai tunteet eivät olekaan tärkeitä vaan se, että ihminen lähestyy Jumalaa. Raamattu lupaa:

Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä,” ja ”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.”

Halutessasi syntisi anteeksi ja ikuisen elämän Jumalan yhteydessä voit rukoilla esimerkiksi seuraavanlaisen rukouksen:

”Jumala, olen tehnyt syntiä sinua vastaan monin tavoin. Olen valehdellut, ollut itsekäs .. (Voit omin sanoin tunnustaa syntisi Jumalalle.) Samalla olen rikkonut lähimmäisiäni vastaan. Kadun tätä kaikkea. Haluan vastaanottaa sen anteeksiannon, jonka Jeesus kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan on minulle valmistanut. Anna syntini anteeksi ja tule elämäni hallitsijaksi. Anna Pyhä Henkesi asumaan minuun ja johdattamaan minua. Amen.”

Jos rukoilit yllä olevan rukouksen sitä todella tarkoittaen: onneksi olkoon! Olet saanut syntisi anteeksi ja olet Jumalan lapsi! Uskoontulo on lähtö sille upealle elämälle, johon Jumala sinua kutsuu.

Joh 3.16
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”